Szakkifejezések

Üvegházhatású gázok

A karbon lábnyom a Kyotói Jegyzőkönyvben definiált mind a hat üvegházhatású gázt (ÜGH) figyelemebe veszi, névszerint: széndioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), kén-hexafluorid (SF6), hydrofluorkarbonok (HFCk) és perfluorkarbonok (PFCk).

Karbon lábnyom

Egy kifejezés, mely alatt egy személy vagy szervezet teljes – direkt és indirekt – üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátását értjük. Karbon lábnyoma van még a rendezvényeknek, sőt a termékeknek is. Széndioxid egyenértékben (CO2e) a legcélszerűbb megadni.

Széndioxid egyenérték

Egy tonna CO2 vagy azzal megegyező globális éghajlat-módosító potenciálnak (GWP) – mely a CO2 estében egy, a többi gázra arányosan több – megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz. Ez azt jelenti, hogy az egyes gázok fajlagos üvegházhatása alapján átváltják a tömegüket – az éghajlatváltozás szempontjából legjelentősebb – CO2 tömegre és az átváltott emissziók összege lesz a teljes kibocsátás.

Karbon semleges

Általánosan elfogadott kifejezés arra, ha valaminek nulla a nettó kibocsátása (például egy szervezetnek vagy egy terméknek). A szervezet vagy a termék, felelős egy bizonyos mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásért. Amennyiben ezt a kibocsátást semlegesíti, akkor elérheti a karbon semlegességet.

Kibocsátás semlegesítés

A kibocsátó (magánszemély vagy vállalat) az általa direkt és/vagy indirekt módon kibocsátott CO2 semlegesítésével bízza meg a semlegesítést vállaló felet. A kibocsátó kiválasztja a semlegesítő projektjei közül a számára legszimpatikusabbat, kifizeti a semlegesítés költségét és ettől kezdve a semlegesítést vállaló fél intézi a továbbiakat. Sokféle semlegesítő projekt létezik.
A legjellemzőbbek:

  • erdő-telepítés
  • erdő-irtás megakadályozása
  • megújuló energia (szél, nap, geotermikus, biomassza) beruházások megvalósítása
  • energiahatékonyságot növelő beruházások támogatása
  • erőművek vagy gyárak tüzeléstechnikai átalakítása, hogy kevesebb ÜHG-t bocsássanak ki